כניסה לחברים רשומיםלוח כנסים ואירועים
נוהל סימון ורישום עוברים מוקפאים
18/12/2001

פורסם בחוזר מינהל רפואה בתאריך ג' טבת  תשס"ב, 18 בדצמבר 2001.
 
הקדמה

הקפאת עוברים היא טכניקה מקובלת בתהליך ההפריה החוץ- גופית.
לאור תקלות שהיו בעבר בסימון ואתור מבחנות או קשיות עם עוברים מוקפאים,
נקבעו כללי סימון ורישום, המפורטים להלן.

א. נוהל סימון פרטי זיהוי על- גבי המבחנות/ קשיות

יש חשיבות עליונה לסימון מדויק של פרטי זיהוי מלאים של המטופלת ופרטי העוברים, אשר יבטיחו זיהוי נכון בעת ההפשרה.
סימון המבחנות / קשיות חייב לכלול:

 1. שם המטופלת.
 2. מספר סידורי רץ של המעבדה או מספר ת.ז.
 3. תאריך הטיפול.
 4. מספר העוברים במבחנה / קשית.

ניתן לשפר את שיטת הרישום ע"י הדפסת מדבקות מיוחדות למבחנות / קשיות
המבטיחות רישום מלא ומדויק של הפרטים הדרושים (לדוגמא: מכשיר של חב' MTG).
  
ב. אחסון:

 1. אחסון העוברים נעשה בתוך מיכלים המכילים חנקן נוזלי.
 2. את המבחנות / קשיות המכילות את העוברים המוקפאים יש לאכסן בתוך קניסטרים.
 3. הקניסטרים יהיו ממוספרים ויכילו מעמדים לקיבוע המבחנות / הקשיות המסומנות במספרים / בצבעים שונים.

ג. נוהל הרישום במעבדה ובבנק העוברים:

 1. ינוהל ספר רישום פרטי הזיהוי (LOGBOOK) אשר בו ירשמו אותם הפרטים
  המופיעים על- גבי המבחנה / קשית:
    א. שם המטופלת.
    ב. מספר סידורי רץ של המעבדה ו/או מספר ת.ז.
    ג. תאריך הטיפול.
    ד. מספר העוברים במבחנה / קשית, ואיכותם.
    ה. איכות העוברים המוקפאים.
 2. לכל הקפאה ימולא טופס הקפאה ובו יבוצע רישום מדויק של פרטי ההקפאה ובכלל
  זה:
    א. פרטי זיהוי המטופלת.
    ב. פרוטוקול ההקפאה.
    ג. מספר העוברים המוקפאים.
    ד. תאור מורפולוגי של העוברים המוקפאים.
    ה. מיקום העוברים בבנק העוברים ובו יצוינו בנוסף גם מספר מיכל האחסון,
        מספר הקניסטר וצבע / מספר המעמד בו מצויה המבחנה / קשית.
    ו. שם וחתימת האמבריולוג/ית שביצעו ההקפאה.
    ז. שם וחתימת האמבריולוג/ית שאחסנו העוברים בבנק העוברים (מיכל).

טופס זה יכתב בשני עותקים: עותק אחד ישאר במעבדה ועותק נוסף בתיק המטופלת.

ד. הפשרת העוברים:

 1. עם קבלת בקשה בכתב מאת המרפאה / הרופא המטפל המזמינים הפשרת העוברים,
  ולפני הפשרתם, יבוצע אימות הנתונים עם רישומי ההקפאה ע"י האמבריולוג/ית
  האחראים על ההפשרה.
 2. ההפשרה תבוצע לאחר אימות פרטי הזיהוי על- ידי האמבריולוג/ית האחראי/ת על
  ההפשרה ואדם נוסף מהצוות הרפואי, וימולא טופס הפשרת עוברים ובו יבוצע רישום
  מדויק של פרטי ההפשרה ובכלל זה:
    א. פרטי זיהוי המטופלת.
    ב. פרוטוקול ההפשרה.
    ג. מספר המבחנה שעובריה הופשרו ומספר העוברים המופשרים.
    ד. תאור מורפולוגי של העוברים המופשרים.
    ה. שם וחתימת האמבריולוג/ית שביצעו ההפשרה.
    ו. שם וחתימת המזהים מהצוות הרפואי.
   הטופס יכתב בשני עותקים: עותק אחד ישאר במעבדה ועותק נוסף בתיק המטופלת
 3. מוצא להיעזר במדבקת המחשב הכוללת את הפרטים האישיים של המטופלת אותה
  היא מקבלת עם הגעתה לבית החולים. ניתן להדביק את המדבקה על טופסי ההקפאה,
  ההפשרה ובספר הרישום המרוכז של ההפשרות.
 4. לאחר הפשרת העוברים, ימסרו פרטי תוצאות ההפשרה לרופא המטפל ו/או למטופלת.
 5. לפני החזרת העוברים לרחם יבוצע אימות נוסף של זיהוי המטופלת ע"י
  האמבריולוג/ית האחראי/ת על ההפשרה.

ה. המשך האחסון

 1. התקנות הקיימות מחייבות שמירת העוברים ל-5 שנים, ללא גבית תשלום נוסף לתקופה זו.
 2. עם קבלת בקשה חתומה ע"י המטופלת ובן- זוגה, תאריך יחידת ה- IVF את תקופת ההקפאה לשנה נוספת.
 3. בית החולים רשאי לגבות דמי אחסון עבור כל שנה של אחסון העוברים בהקפאה מעבר ל-5 השנים הראשונות.
 4. קיום בנק העוברים מותנה בשמירת גובה החנקן במיכלים. לצורך זה ניתן לרכוש אמצעי הגנה והתראה מפני אובדן חנקן, או לחילופין לבצע ביקורת בזמן קבוע פעם עד פעמיים בשבוע עם רישום מפורט של תאריך הבדיקה וכמות החנקן שהושלמה.
 5. בשלב זה אין אישור להפשרות / השמדת עוברים מוקפאים או שימוש אחר כלשהו בהם, מלבד השימוש להפריית האישה המטופלת. במידה ששני בני הזוג לא מעוניינים בשמירה לתקופה נוספת של העוברים ומסכימים בחתימת שניהם על השמדתם, ניתן להשמיד עוברים אלה.

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה נוהל סימון ורישום עוברים מוקפאים: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

עוד נהלים והנחיות

עבור לתוכן העמוד