• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
עמוד בית
האגודה הישראלית לחקר הפוריות (איל"ה)
סיכום החלטות מליאת חברי איל״ה 28.5.2019 ובחירות לועד החדש

ועד איל״ה מודה לכל חברי איל״ה אשר השתתפו בכנס השנתי ותרמו להצלחתו.

 

בישיבת המליאה של חברי איל״ה שנערכה ב28.5.2019 נדונו הנושאים הבאים:

1. אושר הדו״ח הכספי לשנת 2018

2. נדונו ואושרו שני שינויים בתקנון איל״ה:

א. הגדרת כתובת דוא״ל כמען התקשרות עם החברים במקום כתובת פיזית.

ב. הוגדרה מסגרת פעילותה של ועדת האתיקה של איל״ה. הועלו שתי הצעות ואחת מהן התקבלה בהצבעת רוב החברים.

 

בכנס נבחר ועד חדש:

פרופ' אדריאן שולמן 

יו"ר

ד"ר דבורה שטרסבורגר 

מזכירה

ד"ר גליה אורון 

גזברית

ד"ר אושרת שונברגר

חברה

ד"ר שי אליצור

חבר

ד"ר דגנית ריכטר

חברה

ד"ר אסף בן מאיר

חבר

 

ועד איל״ה היוצא מברך את חברי הועד הנבחרים ומאחל כהונה פוריה ועתירת השגים!