• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
עמוד בית
האגודה הישראלית לחקר הפוריות (איל"ה)
שינוי מוצע בתקנון איל״ה לדיון והצבעה באסיפת החברים בכנס הקרוב

ועד איל״ה מבקש להביא לאישור החברים באסיפה שתתקיים בכנס השנתי הקרוב (7-8.5.2018) את ההצעה הבאה להרחבת סעיף 2 בפרק הרביעי :

המצב הקיים ;

פרק רביעי – הצטרפות לאגודה וזכויות החברים

א. חברות בעמותה והצטרפות

1.        המייסדים החתומים על בקשת רישום העמותה, וכן כל חברי האגודה שקדמה לעמותה זו. כמופיע ברשימת חברי האגודה נכון למועד הרישום, אלה ייחשבו לחברים בעמותה מיום רישומה בפנקס העמותות.

2.        כל אדם בעל השכלה אקדמית (תואר M.Sc, D.V.M, Ph.D, M.D או M.A) או סטודנט הלומד לקראת תארים אלו רשאי להיות חבר בעמותה בתנאי שישלם את מסי החבר, שייקבעו מזמן לזמן על ידי ועד האגודה, וימלא אחר הוראות התקנון ומוסדות העמותה.

3.        על קבלת חברים יחליט ועד האגודה, הרשאי לפי ראות עיניו, לסרב לקבל אדם כחבר, מבלי לתת נימוקים לסירובו. בתנאי הקבלה לעמותה יישקלו בין היתר הנתונים האלה:

 

מוצע שינוי לסעיף 2 כדלקמן ( מודגש);

"כל אדם בעל השכלה אקדמית (תואר M.D, Ph.D, D.V.M, M.Sc  או M.A) או סטודנט/ית הלומד לקראת תארים אלו, וכן עובדי/ות מעבדת פוריות / מעבדת IVF בעלי/ות תואר ראשון וותק של 10 שנים לפחות, רשאים להיות חברים בעמותה בתנאי שישלמו את מיסי החבר, שייקבעו מזמן לזמן על ידי ועד האגודה, וימלאו אחר הוראות התקנון ומוסדות העמותה."