• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
עמוד בית
האגודה הישראלית לחקר הפוריות (איל"ה)
ניירות עמדה חדשים בנושאי פוריות אשר אושרו ע״י האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה

האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה אישר לאחרונה מספר ניירות עמדה חדשים אשר הוכנו נדונו ואושרו בועדת ניירות העמדה של איל״ה: החזרת קדם עוברים להחזרה בהפריה חוץ גופית, טיפולי פוריות לנשאי מחלות נגיפיות מדבקות ושימור פוריות אלקטיבי לנשים. ניתן לעיין בניירות עמדה תקפים אלו גם באתר איל״ה  https://www.ayala.org.il/viewcontent.aspx?categoryid=64  .

טיוטות בנושאים נוספים שהוכנו ע״י ועדת ניירות העמדה של איל״ה נמצאות בהליכי דיון ואישור שונים במועצת האיגוד. ניתן לעיין בטיוטות אלו באתר איל״ה  https://www.ayala.org.il/viewcontent.aspx?categoryid=63   אך הן בגדר הצעה בלבד וטרם אושרו סופית ע״י האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה.