כניסה לחברים רשומיםלוח כנסים ואירועים
כללים רפואיים לטיפולי הפריה חוץ גופית
25/07/1999

בהתאם להמלצות וועדת מומחים שמינה שר הבריאות, להלן כללים רפואיים לטיפול
הפריה חוץ גופית כפי שאושרו ע"י שר הבריאות:

הקדמה:

אי פוריות מוכרת ע"י ארגון הבריאות העולמי (WHO) כתחלואה הדורשת טיפול רפואי
והתייחסות מעמיקה.

באינדיקציות מסוימות (כגון: אי פוריות על רקע חצוצרתי, או בנוכחות גורם זכרי חמור)
ההפריה החוץ גופית מהווה אמצעי טיפול ראשוני, מאידך באינדיקציות אחרות (כגון: אי
פוריות הורמונלית, אי פוריות בלתי מוסברת ואי פוריות מגורם זכרי קל) תבוצע ההפריה
החוץ גופית רק לאחר כשלון של האמצעים הטיפולים האחרים (למשך מספר טיפולים סביר).

טיפולי ההפריה החוץ גופית אינם חסרי סיכון הן לגבי האישה ובמקרים מסוימים גם לגבי בן
זוגה. הסיכונים העיקריים לאישה הם: גירוי יתר שחלתי (מהדרגה הקשה), סבוכים הקשורים
בהרדמה, דימום תוך בטני, זיהום אגני ופגיעה באיברים פנימיים, כמו כן הריונות מרובי
עוברים ופגות הנובעת מהן, והריונות חוץ רחמיים.
מועלית גם אפשרות (תאורטית) באשר לקשר שבין גרויים שחלתים (הורמונליים או
טראומתיים) והארעות יתר של סרטן השחלה.

במקרים של השגת תאי זרע מהאשך בטכנולוגיות המתקדמות, קיים סיכון של סיבוכי
הרדמה, זיהום, המטומות, ובמקרים נדירים פגיעה בתפקוד האשך (מבחינה הורמונלית).

גם הטכניקות החדישות אינן מבטיחות הריון בכל מקרה ולפיכך מקובל לקבוע קריטריונים
רפואיים המאזנים בין רצון בני הזוג להרות, סיכויי הטיפול וסיכוניו.

הקריטריונים להלן נקבעו על סמך שיקולים רפואיים:

קריטריונים להגבלה או הפסקה של הטיפול בהפריה חוץ גופית (ונגזרותיה)

א. גיל האישה: הגיל הכרונולוגי לפי שנים שלמות (תאריך לידה)
א.1. גיל מקסימלי לטיפול של גירוי שחלתי לשם שאיבת ביציות, לא יעלה על גיל 45 שנה.
א.2. בגיל 45-40 שנים לא יינתן טיפול של גירוי שחלתי לשם שאיבת ביציות כאשר
        ערכי ה-FSH עולים על IU/L 19 ביום השלישי למחזור ב- 2 בדיקות עוקבות
        ובטווח של חודשיים (מקסימום) מהטיפול.
א.3. בגיל פחות מ- 40 שנים באשה שלא הגיבה לגירוי שחלתי על ידי גונדוטרופינים,
        לא יינתן טיפול נוסף של גירוי שחלתי לשם שאיבת ביציות כאשר ערכי FSH  מעל
        LU/L 30 (תזמון הבדיקות כמו בסעיף א.2).

ב. אי הצלחה של טיפול בהפריה חוץ גופית:
ב. 1. טיפולים בגורם נקבי:
        לא יינתנו טיפולים נוספים של גירוי שחלתי לשם שאיבת ביציות, כאשר:
       ב.1.1. ב- 3 מחזורי טיפול עוקבים בגונדוטרופינים לשם גירוי שחלתי, לא הושגה
                 תגובה שחלתית מספקת לשם שאיבת ביציות.
       ב.1.2. ב- 3 מחזורי טיפול עוקבים לא נשאבו ביציות.
       ב.3.1. ב- 3 מחזורי טיפול עוקבים לא היתה הפריה.

       בקריטריונים בסעיפים ב.1.1., ב.1.2., ב.1.3., יש לאפשר לאישה טיפול נוסף (אחד
       לפחות) ביחידה אחרת להפריה חוץ גופית.

ב.2. אי פוריות הגבר:
לא יינתנו טיפולי הפריה חוץ גופית בגורם הזכרי בטכניקות המתקדמות להשגת זרע כאשר:
        ב.2.1. ב- 3 ניסיונות לא הופק זרע.
        ב.2.2. הופקו זרעונים אך לא היתה הפריה ב- 3 מחזורים.

        גם בקריטריונים בסעיפים ב.2.1., ב.2.2., יש לאפשר לגבר לעבור ניסיון נוסף להפקת
        זרע, ביחידת הפריה חוץ גופית אחרת (מומלץ כבר לאחר 2 ניסיונות).

הערה: בסעיפים ב.1.3. ו- ב. 2.2. הכוונה היא לפעולת ההפריה שנעשית תוך
         שימוש בגמטות הומולוגיות של האישה ובן זוגה.
         אם יוסכם על תרומת זרע או ביצית בלא שנעשה ניסיון קודם לביצוע פעולת ההפריה
         בגמטות הומולוגיות של בני הזוג, יבוצעו טיפולים לביצוע פעולת ההפריה שיחולו
         עליהם ההגבלות לפי סעיפים 2.1.3. או 2.2.2., לפי העניין.
         אם יוסכם על תרומת זרע או ביצית לאחר כישלון של 3 ניסיונות עוקבים לביצוע
         פעולת ההפריה, שנעשו בגמטות הומולוגיות של אותם בני זוג, יינתנו טיפולים
         נוספים לביצוע פעולת ההפריה, באמצעות הזרע או הביצית שנתרמו, שיחולו
         עליהם ההגבלות לפי סעיפים 2.1.3. או 2.2.2., לפי העניין.

         אין במתן טיפולים נוספים כאמור בהערה זו כדי לגרוע מן הסייגים האמורים
         בסעיפים א.1, א.2, ב.1.1 או ב.1.2.

ג.   מספר הטיפולים האופטימלי לשנה:
  
    מכיוון שתכיפות יתר של טיפולי גירוי שחלתי להפריה חוץ גופית עלולה להיות קשורה
    בסיכוני יתר, יש להגביל את מספר הטיפולים המירבי השנתי ל- 6-4, זאת בתנאי
    שהמרווח המינימלי בין שאיבת ביציות אחת לבאה לא יפחת מ- 45 יום. הגבלה זו אינה
    חלה על החזרת עוברים מוקפאים.

ד.  גיל מקסימלי לתרומת ביצית
      לא יינתנו טיפולי הפריה עם ביציות תורמת בגיל אישה מעל 51 (גיל הפוריות המירבי).

                                                                                                      בברכה
                                                                                                      ד"ר י. ברלוביץ
                                                                                                      ראש מינהל הרפואה

דרג את הכתבהדירוג כתבה כללים רפואיים לטיפולי הפריה חוץ גופית: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

עוד נהלים והנחיות

עבור לתוכן העמוד