• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
עמוד בית
האגודה הישראלית לחקר הפוריות (איל"ה)
סימפוזיון לכב׳ יום הולדתו השמונים של פרופ׳ אלכס צפרירי - Oocyte Maturation: A Paradox and its Molecular Resolution

Candiotty Building Auditorium The Weizmann Institute of Science

 Arrival and get together                                                                                                                                                           9:00 

9:30                                                                                                                                                                                  Greetings
Michal Neeman, Vice President, WIS
Yossi Yarden, Head, Department of Biological Regulation, WIS Nava Dekel, Department of Biological Regulation, WIS

9:50                                                      Marco Conti, UCSF, San Francisco, USA:  Oocyte maturation and dialog with somatic  - a fifty year journey to solve the puzzlecell

 

10:40                                                                                                                                                                                      Coffee
11:00                                                                                                       Reuven Reich, The Hebrew University, Jerusalem, Israel

Repeated implantation failure - what went wrong

11:30                                                                                                   Keith Jones, University of Southampton, Southampton, UK
Meiotic drive in oocytes during meiosis I: breaking Mendel’s laws on heredity

Alex Tsafriri, Conclusion                                                                                                                                                          12:20

Light lunch                                                                                                                                                                               12:30